ACT Zwachtelen en Compressietherapie

https://isza-scholingen.nl/scholing/wondzorg-zwachtelen/

Misschien is zwachtelen wel één van de risicovolle handelingen waarvan de inzichten en dus ook de protocollen regelmatig worden aangepast. Ook gebeuren en helaas ook nog steeds veel “zwachtelongelukjes”. Wanneer zwachtelen we nou? En waarom? Vooral ook, wanneer NIET? En wie is verantwoordelijk voor wat? Tijdens deze cursus/workshop is er zowel aandacht voor de onderliggende theorie als voor het oefenen in de praktijk. We maken gebruik van de regulier bekendere zwachtels, maar zeker ook van de modernere en veiligere producten en niet te vergeten de klittenbandzwachtels!

 Inhoud Tijdens deze cursus wordt er aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen: 

  • Indicaties en contra-indicaties compressietherapie
  • Veneuze versus arteriële insufficiëntie
  • Diagnostiek (beperkt)
  • Wat zeggen de actuele protocollen en waarom?
  • Polsteren, hoe zit dat nu eigenlijk?
  • Reguliere ACT theorie en praktijk
  • Twee-laags compressiesysteem, theorie en praktijk
  • Klittenbandzwachtels

Doelstelling 

Na deelname aan deze cursus is de cursist in staat om te benoemen waar compressietherapie voor dient, wanneer dit wel en niet mag worden toegepast. Is de cursist op de hoogte van de verschillende materialen en is in staat op basis van de juiste argumenten te kiezen voor het juist product. De cursist is bekwaam genoeg om volgens de meest recent geldende richtlijnen de gewenste therapie toe te passen. Doelgroep Deze cursus is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen, maar ook doktersassistenten, fysiotherapeuten of huidtherapeuten zijn welkom! 

Niveau en gewenste voorkennis 

Van deelnemers wordt verwacht dat zij bevoegd zijn om compressietherapie te mogen toepassen.

Docente 

De cursus wordt gegeven door Jacobine Melis. Zij is een enthousiaste docent en wondverpleegkundige die zowel aan het bed als voor de klas staat. Hierdoor is er veel herkenning en is haar geen enkele vraag vreemd. Sterker nog, daag haar vooral uit met ingewikkelde vragen omtrent deze materie. Haar lessen zijn volgens de recensies beslist nooit saai!

Studiebelasting en accreditatie

Deze zeer informatieve cursus bestrijkt 3 uur en zal bestaan uit theorie, demonstraties en zelfstandig oefenen. Accreditatie: 3 punten V&VN Voorbereiding: naar eigen inzicht, niet noodzakelijk Duur van de bijeenkomst(en): 3 uur

Certificaat Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden: 

  • Actieve deelname en 100% aanwezigheid
  • Je hebt aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de vaardigheden uit te voeren.

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat. 

Kies een datum