Negatieve Druk Therapie (NDT)

Een mogelijke interventie is het indiceren en inzetten van negatieve druk therapie (NDT). Hierbij wordt d.m.v. het aanleggen van een speciaal schuim en afzuigsysteem, negatieve druk op de wond uitgeoefend om te wondgenezing te bevorderen. Deze cursus draagt bij aan de kennis en het inzicht welke nodig is om op een juiste en veilige manier negatieve druktherapie te kunnen toepassen. We zullen de cursist voorzien van praktische tips en illustraties ter ondersteuning van de praktische uitvoering. Deze cursus is gebaseerd op de Vilans protocollen en achtergrondinformatie van Vilans. Uiteraard is deze aangevuld met informatie vanuit andere bronnen en persoonlijke ervaring. Tijdens de cursus zullen we diverse apparatuur, producten en diensten toelichten van de verschillende fabrikanten en leveranciers.

Na afloop van deze cursus is de cursist (afhankelijk van persoonlijke leerdoelen) in staat om:

  • Te benoemen hoe de anatomie van de huid is opgebouwd;
  • Te beschrijven wat negatieve druk therapie is;
  • Te benoemen wat de indicaties en contra indicaties zijn t.b.v. negatieve druk therapie;
  • Te benoemen wat de werkwijze is die gevolgd dient te worden bij het behandelen van een wond d.m.v. negatieve druk therapie;
  • De voor en nadelen te benoemen m.b.t. de behandeling met negatieve druk therapie;
  • Te benoemen welke materialen er gebruikt dienen te worden bij de desbetreffende techniek;
  • Juiste keuzes te maken uit de beschikbare materialen waarmee gewerkt kan worden;
  • De juiste technieken op de juiste manier toe te passen binnen verschillende situaties.

Accreditatie: Deze training is geaccrediteerd met 3 punten door de V&VN Duur: 3 uur Kosten: €149,-

Kies een datum