[Pakket 2: Zes voorbehouden en risicovolle handelingen] 4 jul. 2023