[Perifeer Arterieel Vaatlijden & Enkel/Teen Arm Index!] 3 jul. 2024