Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – ISZA Scholingen

1.1.
ISZA Scholingen BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80153976  en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Hier vindt u onze contactgegevens en bankinformatie.

1.2.
Onze website is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.

1.3.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Wel houden wij een administratie bij en indien de Belastingdienst inzage in onze administratie verlangd zullen wij deze verlenen.
Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.

1.4.
Bij het online boeken van een training zijn we verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies.
U leest hier meer over in onze Cookie en Privacy Policy.

1.5.
Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

1.6.
De website heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, om zich in te dekken tegen eventueel onterechte aansprakelijkheid die er wordt geclaimd door een klant.

1.7.
Wij streven ernaar om u ten allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u vragen heeft kunt u hier contact met ons opnemen.

1.8.
Copyright:
Op al het gebruikte lesmateriaal geldt het intellectuele eigendom van het instituut. De gebruikte en uitgegeven materialen mogen niet worden vermenigvuldigd, niet worden vervreemd van de eigenaar of de naam van de eigenaar en niet uit het verband worden gehaald. Het mag tevens niet worden gebruik als lesmateriaal zonder toestemming van het instituut.

1.9.
Privacy:
Alle informatie van of over de klant of de deelnemer die het instituut verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.


Artikel 2 – Bedenktijd

2.1.
U hebt 14 dagen bedenktijd na het boeken van een training. Mocht u binnen deze termijn willen annuleren, dan is dat mogelijk.
Indien u al een betaling heeft gedaan, ontvangt u een creditfactuur en wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort.

Vergeet hierbij niet uw ordernummer te vermelden


Artikel 3 – De overeenkomst m.b.t. scholingen op open inschrijving 

3.1.
De overeenkomst tussen ISZA scholingen en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de site heeft gemachtigd het
geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via iDEAL of Paypal, of wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klant. Nadat de bedenktermijn van
14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar geworden van de betreffende scholing.

3.2.
De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

3.3.
U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan ons na te komen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de incasso uit handen geven aan een incassobureau.

3.4.
Nadat u tot boeking bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per e-mail van uw reservering. Daarin staat de training (of trainingen) die u heeft geboekt,  wat het u kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.

3.5.
Als je om welke reden dan ook niet deelneemt (of kunt deelnemen) aan een training, waarvoor je je hebt ingeschreven, ontvang je het betaalde trainingsgeld niet terug.
Het is ook niet mogelijk om zonder extra kosten, een gemiste training op een later tijdstip in te halen zonder overleg met de organisatie. ISZA scholingen brengt een bedrag van €30,- per persoon in rekening voor administratie- en omboekkosten.

3.6.
Overmachtsituatie:
Voorbeelden van een overmachtsituatie zijn: een ingestelde lockdown door de regering, een code rood afgegeven door het KNMI. Er wordt géén geld gerestitueerd. Wanneer er sprake is van een overmachtsituatie, is ISZA genoodzaakt de trainingen naar een andere datum en tijdstip te verzetten. U ontvangt hierover een bericht van ons.


Artikel 4 – De overeenkomst m.b.t. incompany scholingen

4.1

De overeenkomst tussen ISZA scholingen en klant is definitief wanneer de klant (via de mail/telefonisch) akkoord is gegaan met de incompany scholing. Daarmee gaat de klant ook akkoord met de algemene voorwaarden van ISZA-scholingen. 

4.2 

De klant ontvangt een factuur voor de incompany scholingen per e-mail. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen op de factuur van ISZA-scholingen, tenzij gezamenlijk anders overeengekomen. 

4.3

U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan ons na te komen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de incasso uit handen geven aan een incassobureau.

4.4
Nadat u tot boeking bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per e-mail van uw reservering. Daarin staat de training (of trainingen) die u heeft geboekt,  wat het u kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.

4.5
Annuleringen of wijzigingen dienen altijd per e-mail verstuurd te worden aan info@isza-scholingen.nl. 

– Tot 2 weken voor aanvang van de in company training kan de geboekte training kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd. 

– Binnen 2 weken voor aanvang van de in company training geldt dat annuleren niet meer mogelijk is. Het volledige overeengekomen bedrag wordt in rekening gebracht. U heeft wel het recht om binnen een half jaar alsnog de in company training te laten plaatsvinden tegen 50% van het dan geldende tarief. 

4.6 

Overmachtsituatie:
Voorbeelden van een overmachtsituatie zijn: een ingestelde lockdown door de regering, een code rood afgegeven door het KNMI. Er wordt géén geld gerestitueerd. Wanneer er sprake is van een overmachtsituatie, is ISZA genoodzaakt de trainingen naar een andere datum en tijdstip te verzetten. U ontvangt hierover een bericht van ons.


Artikel 5 – De prijs

5.1
De prijzen voor workshops en trainingen die op onze site staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW.

5.2
Wanneer u ons machtigt om automatisch een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven, bent u verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte gedaan bij de politie.

5.3
De prijs die bij de training op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.


Artikel 6 – Klachten en garantie

6.1.
Klachten dienen in eerste instantie per mail aan ons gemeld te worden. Wij zullen daar binnen 3 werkdagen op reageren.

6.2.
Klachten over de training zelf, dienen per mail  aan ons gemeld te worden. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk.  Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij het probleem zelf voor u oplossen.

6.3.
Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk. Nadat een klacht is afgewikkeld, ontvangt u van ons achteraf een enquête met betrekking tot de klachtafwikkeling. Wij verzoeken u vriendelijk deze in te vullen en aan ons terug te sturen. Wij willen u te allen tijde van een uitstekende service voorzien.

6.4.

Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van ISZA-scholingen  verzoeken wij u vriendelijk om bij de open inschrijvingen het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand komen.

Indien u nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.


Algemene voorwaarden 01-05-2024 voor het laatst aangepast.