Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – ISZA Scholingen

1.1.
ISZA Scholingen BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80153976  en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Hier vindt u onze contactgegevens en bankinformatie.

1.2.
Onze website is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.

1.3.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Wel houden wij een administratie bij en indien de Belastingdienst inzage in onze administratie verlangd zullen wij deze verlenen.
Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.

1.4.
Bij het online boeken van een training zijn we verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies.
U leest hier meer over in onze Cookie en Privacy Policy.

1.5.
Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

1.6.
De website heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, om zich in te dekken tegen eventueel onterechte aansprakelijkheid die er wordt geclaimd door een klant.

1.7.
Wij streven ernaar om u ten allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u vragen heeft kunt u hier contact met ons opnemen.

Artikel 2 – Bedenktijd

2.1.
U hebt 14 dagen bedenktijd na het boeken van een training. Mocht u binnen deze termijn willen annuleren, dan is dat mogelijk.
Indien u al een betaling heeft gedaan, ontvangt u een creditfactuur en wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort.

2.2 Annuleren Coronansneltest is kosteloos tot 4
uur voor het moment dat de test gepland stond.
Dit kan door een mail te sturen
naar:
info@isza-zorg.nl

Vergeet hierbij niet uw
ordernummer te vermelden

Artikel 3 – De overeenkomst

3.1.
De overeenkomst tussen ISZA scholingen en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de site heeft gemachtigd het
geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via iDEAL of Paypal, of wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klant. Nadat de bedenktermijn van
14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar geworden van de betreffende scholing.

3.2.
De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

3.3.
U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan ons na te komen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de incasso uit handen geven aan een incassobureau.

3.4.
Nadat u tot boeking bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per e-mail van uw reservering. Daarin staat de training (of trainingen) die u heeft geboekt,  wat het u kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.

Artikel 4 – De prijs

4.1.
De prijzen voor workshops en trainigen die op onze site staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW.
De prijs voor de Coronasneltest is exlusief BTW, bij het afrekenen wordt dat vermeld.

4.2.
Wanneer u ons machtigt om automatisch een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven, bent u verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte gedaan bij de politie.

4.3.
De prijs die bij de training op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.

Artikel 5 – Klachten en garantie

5.1.
Klachten dienen in eerste instantie per mail aan ons gemeld te worden. Wij zullen daar binnen 3 werkdagen op reageren.

5.2.
Klachten over de training zelf, dienen per mail  aan ons gemeld te worden. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk.  Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij het probleem zelf voor u oplossen.

5.3.
Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk. Nadat een klacht is afgewikkeld, ontvangt u van ons achteraf een enquête met betrekking tot de klachtafwikkeling. Wij verzoeken u vriendelijk deze in te vullen en aan ons terug te sturen. Wij willen u te allen tijde van een uitstekende service voorzien.

5.4.

Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van ISZA Zorg met betrekking tot de website ISZA-Scholingen verzoeken wij u vriendelijk het vakje aan te vinken.
Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand komen.

Indien u nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Betreft het GEEN online boeking van een training maar het afnemen van een dienst die niet op deze site vermeld staat, (training, workshop) dan verwijzen wij u door naar de algemene voorwaarden zoals deze bij ISZA-Zorg gepubliceerd zijn.