Klachten
procedure

Een klacht indienen

Een klacht kan in eerste instantie direct bij ISZA Scholingen worden ingediend. Dit is anoniem mogelijk op het evaluatieformulier. Een klacht kan ook per mail worden gestuurd naar info@isza-scholingen.nl of kan telefonisch worden doorgeven op 035-760 06 35.

ISZA Scholingen zal zo mogelijk direct, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen reactie geven op de klacht. Indien een klacht gegrond is wordt er gezocht naar een passende oplossing of tegemoetkoming.

Als niet duidelijk is of de klacht gegrond is, omdat dit niet direct de organisatie aangaat, zal de klacht allereerst worden onderzocht. In dit geval zal ISZA scholingen in eerste instantie kenbaar maken dit te onderzoeken. In dit onderzoek zal ISZA Scholingen alle betrokken partijen horen en binnen een termijn van (in totaal) 10 werkdagen met een passende beslissing komen. Mocht ISZA Scholingen binnen deze termijn van 10 werkdagen het onderzoek nog niet hebben afgerond, wordt er in elk geval een bericht gestuurd binnen welke termijn ISZA Scholingen verwacht het onderzoek wel te hebben afgerond. 

Officiële Klacht

De klacht kan ook ingediend worden bij klachtenportaal Zorg

Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen binnen twee weken na voltooiing van de training schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
Deze beroepspersoon handelt uw klacht verder af en beoordeelt welke stappen ISZA Scholingen moet ondernemen.
Op de officiële klacht wordt binnen vier weken gereageerd.
ISZA Scholingen zal de klacht naar de beslissing van de beroepsinstantie afhandelen binnen 5 werkdagen.
Uw klacht wordt in lijn met de algemene voorwaarden in vertrouwen afgehandeld.

Officiële klachten worden voor een minimale duur van één jaar gearchiveerd bij ISZA Scholingen