Fixatie-separatie training

Fixatie-separatie training:

 (Let op deze training kan alleen gevolgd worden na het behalen van de “Weerbaar in de zorg” basis training!)

 Aansluitend op de “Weerbaar in de zorg” training gaan we voor de professionals in de zorg die vaker te maken hebben met fixaties en/of separaties verder met deze “Fixatie-separatietraining”.
 Het doel hiervan is een team, crisisteam, interventieteam of een individu wat hiermee te maken krijgt, te trainen in het gezamenlijke optreden. De ochtend staat in het teken van het aanleren van grepen, procedures en interventies.

De gehele middag gaan de cursisten dit in praktijk brengen met behulp van een professionele acteur. Reële casussen waarbij de cursisten snel moeten kunnen schakelen en op een veilige manier hun interventie moeten gaan plegen. Dit door middel van theoretische kennis, praktische oefeningen, simulaties en zowel groeps- als individuele coaching. Op deze dag zijn we voor 80-90% fysiek bezig.

 

Inhoud

✔ Treed de-escalerend op
 ✔ Herkent de verschillende vormen van agressie
 ✔ Kan de juiste ombuigingsstrategie toepassen
 ✔ Kent de teamrollen & bijbehorende taakverdeling van een veilig team
 ✔ Kan de juiste de-escalerende transporttechnieken toepassen
 ✔ Kan een goede inschatting maken wanneer wel/niet te interveniëren
 ✔ Kent op en afbouwprocedures in separeer/rustruimte
 ✔ Kan crisiscommunicatie toepassen in teaminterventies
 ✔ Fouillering ‘onderzoek aan lichaam & kleding’ (Optioneel)
 ✔ Ook geschikt voor jeugdzorg!

Doelstelling 

Na het succesvol afronden van deze training, zijn de deelnemers op de hoogte van de laatste inzichten rondom het fixeren, transporteren, afzonderen/separeren van cliënten/patiënten. Hebben ze in 1 dag een compleet functionerend en samenwerkend team gevormd, en geleerd hoe ze anderen kunnen aansturen die de juiste protocollen niet kennen. Alles met het oog op het De-escalerende opreden en met de juiste wetskennis.

Benodigd niveau 

Gediplomeerde zorgmedewerkers (MBO-HBO-WO)

Lunch

Deze scholing duurt een hele dag (van 09.00 – 16.00 uur), neem dus eigen lunch mee. (Koffie en thee aanwezig) 

Kleding

Trek makkelijk zittende kleding aan (liefst sport)

Geaccrediteerd

Ja, voor deze scholing is erkend en geaccrediteerd. Graag contact voorafgaand aan de training. 

Certificaat / Bewijs van deelname

Na afronding ontvangen de deelnemers een Certificaat van deelname. De geldigheidsduur van het certificaat bedraagt één jaar. De geldigheid kan jaarlijks verlengd worden d.m.v. herhalingstrainingen.

Kies een datum