PICC lijn zorg, Tracheacanule zorg, Zuurstoftherapie

Deze module bevat 3 handelingen. De deelnemers krijgen eerst een Powerpoint presentatie, een uitgebreide hand-out die ze ook mee naar huis mogen nemen. Tot slot worden de handelingen geoefend en afgetoetst in het skillslab. Bij elk onderwerp wordt er ingegaan op de anatomie, fysiologie, verzorging en hierbij behorende aandachtspunten. Tevens wordt er veel met praktijkvoorbeelden gewerkt door de trainer. Het is een interactieve training, waarbij er regelmatig vragen gesteld zullen worden aan de deelnemers. Deelnemers krijgen ruim de gelegenheid om tussendoor vragen te stellen. Per 01-01-2021 is aan de module zuurstoftherapie het onderdeel “COVID-19 / SARS-CoV-2” toegevoegd. Nadat je een datum geboekt hebt zie je de download links naar de readers op je scherm en in de bevestigingsmail. Vergeet deze handouts niet te downloaden! Doelstelling Na de training is de deelnemer op de hoogte van: PICC lijn zorg:

 • Anatomie bovenarm en bloedvaten
 • Wat is een PICC lijn?
 • Indicaties PICC lijn
 • Contra-indicaties PICC lijn
 • Inbrengen PICC lijn
 • Complicaties PICC lijn
 • Verpleegkundige observaties
 • Benodigdheden verzorging PICC lijn
 • Verzorging PICC lijn

Tracheostoma zorg:

 • Anatomie tracheostoma
 • Fysiologie luchtwegen en tracheostoma
 • Verschil tracheotomie en tracheostoma
 • Tracheostomie
 • Trachostoma
 • Tracheacanule zorg
 • Complicaties

Zuurstoftherapie:

 • Anatomie en fysiologie van de longen
 • Gasuitwisseling in de alveoli
 • COVID-19 / SARS-CoV-2
 • Wat is saturatie?
 • Soorten ademhaling
 • Indicaties voor zuurstof
 • Vormen van zuurstoftoediening: 
  • Zuurstofsonde
  • Zuurstofbril/neusbril
  • Zuurstofmasker
 • Zuurstofmasker met reservoir
 • Gevaren van zuurstof in thuissituatie

De training is bedoeld voor verpleegkundigen van niveau 4, 5, en 6. Mocht je als VIG-er/niveau 3 deel willen nemen, dan mag dat: maar je krijgt dan géén certificaat van het verzorgen van de PICC lijn, wel een bewijs van oefenen/deelname. Voor de overige modules krijg je wel een certificaat, mits de je de toetsing goed hebt afgerond. De mening van de trainer is hierbij leidend. De V&VN heeft deze training met 5 punten geaccrediteerd.   Bij minder dan 3 aanmeldingen wordt de training geannuleerd en verplaatst naar een andere datum.

Kies een datum