PICC lijn Zorg, Trachea Zorg, Zuurstoftherapie, Wonddrain Zorg & PEG sonde

6PICC lijn, Trachea Zorg, Zuurstoftherapie, Wonddrain Zorg &  PEG sonde

Deze module bevat 5 handelingen.

Gedurende deze training wisselen we theorie met praktijk af. Bij aanmelding ontvang je een uitgebreide reader. 

De handelingen worden voor zover als mogelijk is in de praktijk geoefend. Dit heeft te maken met het feit dat een oefenpop géén feedback kan geven. Voor deze specialistische handelingen word van je verwacht dat je deze handelingen in de praktijk onder begeleiding uitvoert alvorens je deze specialistische handelingen volledig zelfstandig gaat uitvoeren. 

Bij elk onderwerp wordt er ingegaan op de anatomie, fysiologie, verzorging en hierbij behorende aandachtspunten. Tevens wordt er veel met praktijkvoorbeelden gewerkt door de trainer. Het is een interactieve training, waarbij er regelmatig vragen gesteld zullen worden aan de deelnemers. Deelnemers krijgen ruim de gelegenheid om tussendoor vragen te stellen.

 Benodigd niveau 

Gediplomeerd  verpleegkundigen (niveau 4, 5, en 6)   Mocht je als VIG-er/niveau 3 deel willen nemen, dan mag dat: maar je moet altijd nagaan bij de organisatie waar je werkzaam bent of je bovenstaande handelingen mag uitvoeren.  

Training

Deze scholing duurt ruim 5 uur en is van 09:30 uur tot 15:00 uur (inclusief 30 min. lunchpauze. Wij verzorgen de lunch)

Doelstelling: 

Na deze training is de deelnemer op de hoogte van:

PICC lijn zorg:

·       Anatomie bovenarm en bloedvaten

·       Wat is een PICC lijn?

·       Indicaties en contra-indicaties PICC lijn

·       Complicaties PICC lijn

·       Verpleegkundige observaties

·       Verzorging PICC lijn

·       Gebruik infuuspompen

Tracheostoma zorg:

·       Anatomie trachea

·       Fysiologie luchtwegen en anatomische veranderingen bij een tracheostoma/tracheacanule

·       Verschil tracheotomie en tracheostoma

·       Tracheacanule zorg

·       Complicaties

 Zuurstoftherapie:

·       Anatomie en fysiologie van de longen

·       Gasuitwisseling in de alveoli

·       Wat is saturatie?

·       Soorten ademhaling

·       Indicaties voor zuurstof

·       Vormen van zuurstoftoediening: 

·       Gevaren van zuurstof in thuissituatie

PEG sonde:

·       Indicaties 

·       Soort PEG sondes

·       Verwisselen, verwijderen PEG sondes

Wonddrain zorg:

·       Drainage algemeen

·       Soorten wonddrains

·       Verzorging wonddrains

·       Verzorgende/verpleegkundige aandachtspunten

Certificaat / Bewijs van deelname

De training is bedoeld voor verpleegkundigen van niveau 4, 5, en 6. Mocht je als VIG-er/niveau 3 deel willen deelnemen dan mag dat: maar je moet altijd nagaan bij de organisatie waar je werkzaam bent of je bovenstaande handelingen mag uitvoeren.  De trainer beoordeeld na de training of je een Certificaat of een Bewijs van deelname ontvangt. 

 Geaccrediteerd

Voor deze scholing krijg je  6 V&VN accreditatiepunten 

Bij minder dan 3 aanmeldingen wordt de training geannuleerd en verplaatst naar een andere datum.

Kies een datum