HACCP

Waarom is HACCP belangrijk in de zorg?

De voedselverstrekking in de gezondheidszorg wordt als een hoog risico beschouwd. Dit maakt HACCP in de gezondheidssector extra belangrijk.

Een  HACCP Training  draagt bij aan een voedselveilige omgeving. 

Inhoud van de training:

HACCP algemeen: Uitleg afkorting HACCP, uitleg soorten gevaren (microbiologische gevaren, chemische gevaren, fysische gevaren en allergenen), behandelen van de verschillende Hygiënecodes en de controle op de naleving van de regels. 

Microbiologie: Uitleg soorten micro-organismen (bacteriën, schimmels en gisten, parasieten en virussen) en de bijbehorende groeivoorwaarden. Bespreken van de schadelijke effecten (voedselinfectie en voedselvergiftiging). 

Persoonlijke hygiëne: Aan welke eisen moet de persoonlijke hygiëne voldoen? Wanneer was en/of desinfecteer ik de handen? Hoe moet je de handen wassen en/of desinfecteren? Hoe en wanneer gebruik je disposable handschoenen? 

Temperaturen en registreren: Uitleg hoe je de thermometer gebruikt  en aan welke eisen deze moet voldoen. Uitleg wat er geregistreerd moet worden en hoelang de registraties bewaard moeten worden. Een overzicht met temperatuurnormen wordt gegeven.

Deelprocessen HACCP-handboek:De belangrijkste aandachtspunten per deelproces worden besproken. Bijvoorbeeld van ontvangst, opslag, bereiden, vaatwas en reinigen. 

Allergenen: Uitleg soorten allergenen, het verschil tussen een voedselallergie en een voedselintolerantie, allergenenwetgeving en het benoemen van de 14 allergenen die kenbaar moeten worden gemaakt. 

Certificaat / Bewijs van deelname: Na deelname ontvang je per e-mail een certificaat.

* Deze training gaat door bij minimaal 4 deelnemers

Kies een datum