Wapens in de zorg

Wapens in de zorg:

Helaas gebeurt het te vaak dat er wapens worden gebruikt tegen zorgpersoneel. Bij het woord “wapens” wordt er vaak alleen gedacht aan messen en vuurwapens, echter is deze categorie een stuk breder dan dat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: glas, stokken, kopjes, een vaas, etc. Eigenlijk alle voorwerpen die ingezet kunnen worden om de ander te beschadigen. In deze Clinic leer je hier zo veilig mogelijk mee om te gaan. Bij het professioneel ingrijpen bij wapens komen meerdere trainingsaspecten samen, denk hierbij aan zowel theorie als praktijk, inzicht, quick scan, risico-inventarisatie, tactisch handelen, eigen veiligheid en die van collega’s en cliënten, grof en fijn motorische oefeningen en de toelichting hiervan. Eigenlijk alles om jou zo snel en veilig mogelijk te laten handelen.

 Inhoud

✔ Treed de-escalerend op
 ✔ Kan een snelle risico inschatting maken
 ✔ Kent de bijbehorende wetsartikelen
 ✔ De waarde van een ‘onder positie’
 ✔ Technieken toepassen in een noodweer-exces situatie

Doelstelling 

Na het succesvol afronden van deze training, zijn de deelnemers op de hoogte van de handelingen die zorgmedewerkers kunnen inzetten om de situatie zo veilig mogelijk te kunnen verlaten. Dit met in achtneming van de wettelijke kaders en het gebruik van eventuele eigen middelen.

Benodigd niveau 

Gediplomeerde zorgmedewerkers (MBO-HBO-WO)

Lunch

Deze scholing duurt een dagdeel dag (van 09.00 – 12.00 uur), Er is geen lunch aanwezig. (Koffie en thee aanwezig) 

Kleding

Trek makkelijk zittende kleding aan (liefst sport)

Geaccrediteerd

Ja, voor deze scholing is erkend en geaccrediteerd. Graag contact voorafgaand aan de training. 

Certificaat / Bewijs van deelname

Na afronding ontvangen de deelnemers een Certificaat van deelname. De geldigheidsduur van het certificaat bedraagt één jaar. De geldigheid kan jaarlijks verlengd worden d.m.v. herhalingstrainingen.

Kies een datum