Weerbaar in de Zorg

Weerbaar in de zorg:

Zeer waardevol voor elke zorgmedewerker die met verbale of fysieke agressie te maken kan krijgen! Complete basistraining inclusief certificaat!

Onze training “Weerbaar in de zorg” heeft als missie het individu en het team fysiek en mentaal weerbaar te maken om zo de kwaliteit van zorg beter te kunnen waarborgen. De kern is erop gericht de deelnemer de-escalerende vaardigheden aan te leren en de technieken te trainen om veilig uit een agressie-volle situatie te komen. Helaas zien we toenemende agressie in de zorg, om hier zo goed mogelijk mee om te kunnen gaan krijgt u in deze training handvatten hiervoor aangeboden. Dit krijgt u door middel van theoretische kennis, praktische oefeningen en zowel groeps- als individuele coaching.

Het effect hiervan zal merkbaar zijn binnen de organisatie vanwege een gezonder leefklimaat, minder uitval van personeel en een hechter team. Deze training is ontwikkeld door Response Weerbaarheid in samenwerking met de AvA (Academie van Arkel) waarbij de kernwaardes “Humaan, veilig & Noodzakelijk” hoog in het vaandel staan. De fysieke onderdelen komen voort uit instinctieve verdedigingsreacties waardoor bij het aanleren hiervan geen hoge fysieke conditie vereist is. U krijgt les van een docent uit het werkveld. Hierbij denkende aan Psychiatrie, TBS, forensische zorg, GGZ, GHZ & jeugd.

 

Inhoud

✔ Herkent de verschillende vormen van agressie
 ✔ Kan de juiste ombuigingsstrategie toepassen
 ✔ Treed de-escalerend op
 ✔ Kan vroeg signaleren en dreigend gevaar ondervangen
 ✔ Kent de wettelijke bepalingen omtrent professionele interventie
 ✔ Kan zowel verbaal als fysiek ingrijpen
 ✔ Kan zich verdedigen bij fysieke agressie (d.m.v. instinctieve menselijke verdedigingsreacties)
 ✔ Kent verschillende bevrijdingstechnieken uit pakkingen en omvattingen
 ✔ Ook geschikt voor jeugdzorg!

 

Doelstelling 

Na het succesvol afronden van deze training, zijn de deelnemers op de hoogte van de laatste inzichten rondom agressie en onbegrepen gedrag, kennen ze de juiste ombuigingsstrategieën, en kunnen zich losmaken uit verschillende omvattingen en pakkingen. Alles met het oog op het De-escalerende opreden en met de juiste wetskennis.

Benodigd niveau 

Gediplomeerde zorgmedewerkers (MBO-HBO-WO)

Lunch

Deze scholing duurt een hele dag (van 09.00 – 16.00 uur), neem dus eigen lunch mee. (Koffie en thee aanwezig) 

Kleding

Trek makkelijk zittende kleding aan

Geaccrediteerd

Ja, voor deze scholing is erkend en geaccrediteerd. Graag contact voorafgaand aan de training. 

Certificaat / Bewijs van deelname

Na afronding ontvangen de deelnemers een Certificaat van deelname. De geldigheidsduur van het certificaat bedraagt één jaar. De geldigheid kan jaarlijks verlengd worden d.m.v. herhalingstrainingen.

Kies een datum