Wondzorg algemeen

Wondzorg Algemeen

Wanneer je in de zorg werkt, dan is “wondverzorging” toch zeker een onderwerp welke met regelmaat aan de orde komt. Het is ook een onderwerp waar veel informatie over te vinden is, maar waar ook nogal veel verschillende wijze van inzichten over zijn. Wat wordt er nou eigenlijk bedoeld met “moderne” wondgenezing? En hoe bepaal ik nu voor welke type wond, welk type product bij welke stadia in de wondgenezing? Deze cursus is juist bedoeld voor hen die met dit soort vragen zitten. Je wordt natuurlijk niet in één dagdeel opgeleid tot wondverpleegkundige, maar wel leren we je een wond te “lezen”. Wat zie je en wat moet je dan doen? Je leert de classificaties van ALTIS, TIME en WCS toe te passen en te leren kiezen voor het juiste product. Naast de benodigde theoretische onderbouwing zal je ook advies gaan geven bij diverse casuïstieken. 

Inhoud 

Tijdens deze cursus wordt er aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen: 

 • Anatomie van de huid
 • Fasen van de (normale) wondgenezing
 • Wondanamnese volgens ALTIS, TIME en WCS modellen
 • Type wonden
 • Behandelingsproducten
 • Casuïstiek

Doelstelling 

Na deelname aan deze cursus is de cursist in staat:

 • Te benoemen in welke fase van de wondgenezing de wond zich bevindt.
 • De diverse wondanamnese methodes te herkennen en deze toe te passen
 • Te herkennen om welke type wond het gaat
 • Een veilig behandeladvies te kunnen verstrekken
 • De verschillende wondverbanden te herkennen
 • Op basis van de juiste argumenten te kiezen voor het juiste product
 • Hopelijk bekwaam genoeg om volgens de meest recent geldende richtlijnen de gewenste behandeling toe te passen of weet hij/zij deze te vinden

Doelgroep 

Deze cursus is oorspronkelijk bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen, maar inmiddels haken er zeker ook doktersassistenten, fysiotherapeuten en/of huidtherapeuten aan, en iedereen is van harte welkom! 

Niveau en gewenste voorkennis 

Van deelnemers wordt verwacht dat zij bevoegd zijn om wondverzorging te mogen toepassen. 

Docente 

De cursus wordt gegeven door Jacobine Melis. Zij is een enthousiaste docent en wondverpleegkundige die zowel graag aan het bed als voor de klas staat. Hierdoor is er veel herkenning en is haar geen enkele vraag vreemd. Sterker nog, daag haar vooral uit met ingewikkelde vragen omtrent deze materie. Haar lessen zijn volgens de recensies beslist nooit saai! 

Duur: 4 uur /  Kosten:  € 149,00 /  Waardering: 4 accreditatiepunten V&VN

Kies een datum