Wondzorg & Zwachtelen

Op deze dag volg je twee cursussen! Dat is efficiënt en zinnig! 

Inclusief lunch! Kosten: €225,- Accreditatie: V&VN 7 punten – KNGF 3 punten

Wondzorg

Wanneer je in de zorg werkt, dan is “wondverzorging” toch zeker een onderwerp welke met regelmaat aan de orde komt. Het is ook een onderwerp waar veel informatie over te vinden is, maar waar ook nogal veel verschillende wijze van inzichten over zijn. Wat wordt er nou eigenlijk bedoeld met “moderne” wondgenezing? En hoe bepaal ik nou voor welke product ik bij welke type wond, in welk stadia ik moet kiezen? Deze cursus is juist bedoeld voor hen die met dit soort vragen zitten. Je wordt natuurlijk niet in één dagdeel opgeleid tot wondverpleegkundige, maar wel leren we je een wond te “lezen”. Wat zie je en wat moet je dan doen? Je leert de classificaties van ALTIS, TIME en WCS toe te passen en te leren kiezen voor het juiste product.

Naast de benodigde theoretische onderbouwing zal je ook advies gaan geven bij diverse casuïstieken.

Inhoud
Tijdens deze cursus wordt er aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

 • Anatomie van de huid
 • Fasen van de (normale) wondgenezing
 • Wondanamnese volgens ALTIS, TIME en WCS modellen
 • Type wonden
 • Behandelingsproducten
 • Casuïstiek

Doelstelling
Na deelname aan deze cursus is de cursist in staat;

 • Te benoemen in welke fase van de wondgenezing de wond zich bevindt.
 • De diverse wondanamnese methodes te herkennen en deze toe te passen
 • Te herkennen om welke type wond het gaat
 • Een veilig behandeladvies te kunnen verstrekken
 • De verschillende wondverbanden te herkennen
 • Op basis van de juiste argumenten te kiezen voor het juiste product
 • Hopelijk bekwaam genoeg om volgens de meest recent geldende richtlijnen de gewenste behandeling toe te passen of weet hij/zij deze te vinden

Zwachtelen

Misschien is zwachtelen wel één van de risicovolle handelingen waarvan de inzichten en dus ook de protocollen regelmatig worden aangepast. Ook gebeuren en helaas ook nog steeds veel “zwachtelongelukjes”. Wanneer zwachtelen we nou? En waarom? Vooral ook, wanneer NIET? En wie is verantwoordelijk voor wat?

Tijdens deze cursus/workshop is er zowel aandacht voor de onderliggende theorie als voor het oefenen in de praktijk.

We maken gebruik van de regulier bekendere zwachtels, maar zeker ook van de modernere en veiligere producten en niet te vergeten de klittenbandzwachtels!

Inhoud

Tijdens deze cursus wordt er aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

 • Indicaties en contra-indicaties compressietherapie
 • Veneuze versus arteriële insufficiëntie
 • Diagnostiek (beperkt)
 • Wat zeggen de actuele protocollen en waarom?
 • Polsteren, hoe zit dat nu eigenlijk?
 • Reguliere ACT theorie en praktijk
 • Twee-laags compressiesysteem, theorie en praktijk
 • Klittenbandzwachtels

Doelstelling

Na deelname aan deze cursus is de cursist in staat om te benoemen waar compressietherapie voor dient, wanneer dit wel en niet mag worden toegepast. Is de cursist op de hoogte van de verschillende materialen en is in staat op basis van de juiste argumenten te kiezen voor het juist product. De cursist is bekwaam genoeg om volgens de meest recent geldende richtlijnen de gewenste therapie toe te passen.

Doelgroep

Deze cursus is oorspronkelijk bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen, maar inmiddels haken er zeker ook doktersassistenten, fysiotherapeuten en/of huidtherapeuten aan, en iedereen is van harte welkom!

Niveau en gewenste voorkennis

Van deelnemers wordt verwacht dat zij bevoegd zijn om wondverzorging te mogen toepassen.

Docenten

De cursus wordt gegeven door één van de wondverpleegkundigen van Ontplooi. Ze zijn enthousiste docenten die zowel graag aan het bed als voor de klas staan. Hierdoor is er veel herkenning en is geen enkele vraag hun vreemd. Sterker nog, daag ze vooral uit met vragen omtrent deze materie. Hun lessen zijn volgens de recensies beslist nooit saai!

Kies een datum