Wondzorg XXL! training

Een héle dag vol wondzorg!  

Wondverzorging komt in de zorg regelmatig voor. Maar er zijn heel veel verschillende soorten wonden en welke wondzorg pas je dan toe? Hoe kies je bij een bepaald type wond nou voor de juiste behandeling en het meest passende product? En wat wordt er nou eigenlijk bedoeld met “moderne” wondgenezing? 

Deze wondzorg training XXL is bedoeld voor diegenen die met dit soort vragen zitten. Je wordt natuurlijk niet in één dagdeel opgeleid tot wondverpleegkundige, maar je leert wel hoe je een wond “leest”. Wat je ziet en wat je moet doen. Je leert de classificaties van ALTIS, TIME en WCS toe te passen en leert wat in welke situatie nou het juiste product is.

In het theoretische deel van de training worden diverse casussen behandeld.

De juiste behandeling, begint met een correcte diagnose. Maar dat is nog best lastig, want wat lijkt een decubitus categorie 2 toch veel op een IAD. Tijdens deze les leer je duidelijk de verschillen tussen smetten, IAD en decubitus. Niet alleen om ze te kunnen herkennen, maar ook om ze juist te voorkomen. En wat te doen bij letsel? Hoe behandel je dit op de juiste manier?!

Inhoud van de training

 • Anatomie van de huid
 • Fasen van de (normale) wondgenezing
 • Wondanamnese volgens ALTIS, TIME en WCS modellen
 • Verschillende soorten wonden
 • Aandacht voor traditionele en moderne producten
 • Met name aandacht voor het verschil tussen decubitus en IAD
 • Quizzen
 • Casuïstiek bespreking

Doelstelling
Na deelname aan deze cursus is de cursist in staat:

 • Te herkennen om welke type wond het gaat en welke categorie
 • Te benoemen in welke fase van de wondgenezing de wond zich bevindt.
 • De diverse wondanamnese methodes te herkennen en deze toe te passen
 • Preventieve maatregelen in te zetten of te adviseren.
 • De verschillende behandelingsproducten te herkennen en is in staat op basis van de juiste argumenten te kiezen voor het juist product.
 • Een veilig behandeladvies te kunnen verstrekken.

De cursist is bekwaam genoeg om volgens de meest recent geldende richtlijnen de gewenste behandeling toe te passen of om te weten bij ze zich moeten melden.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden, doktersassistenten, fysiotherapeuten en/of huidtherapeuten.

Niveau en gewenste voorkennis
Van deelnemers wordt verwacht dat zij bevoegd zijn om wondverzorging te mogen toepassen.

Docente
De cursus wordt gegeven door Jacobine Melis. Zij is een vakkundig wondverpleegkundige en enthousiaste docent die zowel graag aan het bed als voor de klas staat. Zij heeft altijd mooie voorbeelden uit de praktijk en kent de allerlaatste ontwikkelingen. 

Studiebelasting en accreditatie
Deze cursus duurt 8 uur.

Accreditatie

8 punten V&VN

 Sinds april 2024 ook geaccrediteerd voor fysiotherapeuten met 6 punten  

Voorbereiding: naar eigen inzicht, niet noodzakelijk
Duur van de bijeenkomst(en): 8 uur
Zelfstudie/huiswerk: 0

Certificaat
Deelnemers ontvangen een certificaat na afloop van de training als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname en 100% aanwezigheid
 • Je hebt tijdens het bespreken van de casuïstiek aangetoond dat je over voldoende kennis beschikt om een veilig wondbeleid voor te stellen

Deelnemers die niet voldoen aan alle voorwaarden, maar wel bij de volledige les aanwezig zijn geweest, ontvangen een bewijs van deelname in plaats van een certificaat. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.

Inbegrepen:

 • Koffie/thee/water & lunch
 • Gebruik materialen
 • Registratie accreditatiepunten
 • Certificaat / bewijs van deelname

Kies een datum