[12 Voorbehouden en risicovolle handelingen] 13 jun. 2023