[Pakket 2: Zes voorbehouden en risicovolle handelingen] 1 aug. 2023