[Pakket 2: Zes voorbehouden en risicovolle handelingen] 3 jul. 2023