[Pakket 2: Zes voorbehouden en risicovolle handelingen] 5 jul. 2023