[Perifeer Arterieel Vaatlijden & Enkel/Teen Arm Index!] 13 feb. 2023