[Perifeer Arterieel Vaatlijden & Enkel/Teen Arm Index!] 21 okt. 2024