[Perifeer Arterieel Vaatlijden & Enkel/Teen Arm Index!] 4 okt. 2024