[Perifeer Arterieel Vaatlijden & Enkel/Teen Arm Index!] 6 mei 2024