[Perifeer Arterieel Vaatlijden & Enkel/Teen Arm Index!] 9 sep. 2024