[Perifeer Arterieel Vaatlijden & Enkel/Teen Arm Index!] 11 mrt. 2024