[Perifeer Arterieel Vaatlijden & Enkel/Teen Arm Index!] 8 mrt. 2024