[Perifeer Arterieel Vaatlijden & Enkel/Teen Arm Index!] 14 sep. 2023