[Perifeer Arterieel Vaatlijden & Enkel/Teen Arm Index!] 3 okt. 2023