[Perifeer Arterieel Vaatlijden & Enkel/Teen Arm Index!] 20 nov. 2024