[Perifeer Arterieel Vaatlijden & Enkel/Teen Arm Index!] 5 nov. 2024