[Perifeer Arterieel Vaatlijden & Enkel/Teen Arm Index!] 22 jan. 2024